Prihlasovaci formular pali vam to

Nápad: Zorganizujte stretnutie (v rámci vlastnej organizácie alebo s inými partnermi), na ktorom rôznymi tvorivými metódami (brainstorming, brainwriting) zozbierate rôzne nápady na aktivity, z ktorých následne vyberiete pár najzaujímavejších.

Profesionálna prezentácia. Webová stránka reprezentuje firmu alebo službu. Musí byť profesionálna a dôveryhodná. Vlastná doména, unikátny, funkčný a moderný dizajn, prehľadný obsah. Predtým ako nám potvrdíte váš záujem o kurz prostredníctvom prihlasovacieho formulára, stiahnite si vzory Životopisu a Motivačného listu.Po ich dôkladnom vyplnení ich priložte v poslednej časti prihlasovacieho formuláru ako prílohu .

EURES - Európske služby zamestnanosti. Prihlasovacia povinnosť. Kto sa prisťahuje do Rakúska, alebo sa v rámci Rakúska presťahuje, alebo zmení svoje hlavné miesto bydliska [Hauptwohnsitz], musí sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho lístku [Meldezettel] na príslušnom úrade. Michalovský Double fest bude už v auguste a organizátori chcú vytvoriť aj súťaž dvojníkov. Prihlásiť sa môžete už teraz. Prihlasovací formulár. Najjednoduchším spôsobom, ako sa prihlásiť na školenie, je vyplniť nasledujúci Prihlasovací formulár. Vaše prihlásenie na školenie systém automaticky potvrdí spätným e-mailom.

Upozornění: V případě, že se nebudete moci kurzu z jakéhokoliv důvodu zúčastnit a odhlásíte se ve lhůtě delší než 30 dní (včetně) před termínem kurzu, vrátíme Vám celou částku nebo převedeme Vaši přihlášku na nejbližší vypsaný termín kurzu, pokud je již znám, nebo můžete za sebe poslat náhradníka. Vítejte v našem provizním programu On-line kurzy.. Nabízíme vám provizi 30% z nákupu každého zákazníka, který přijde z vašeho odkazu.. Staňte se našim partnerem - je to snadné: Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí a to osobne na ohlasovni alebo elektronicky prostredníctvom služieb centrálnej ohlasovne.