Formular de consimtamant informat cercetare

formular de consimtamant informat in vederea efectuarii tratamentelor chirugicale in cabinetul de medicina dentara subsemnatul(a) _____, avand

Materialul biologic recoltat (sânge, ţesuturi sau organe) în scop diagnostic poate fi examinat şi în scopuri de cercetare ştiinţifică, instrucţie, poate fi fotografiat şi publicat, fără o altă autorizaţie expresă din partea mea, păstrându-se confidenţialitatea. Formular de consimtamant informat pentru tratamente, investigatii sau proceduri de neonatologie (daca este cazul) Formular de consimtamant informat – pediatrie; Formular de consimtamant informat in vederea efectuarii analizelor de anatomie patologica si distrugere tesuturi ramase

Vă punem la dispoziție modele orientative ale unor formulare necesare în cabinet: fisa de tratament stomatologic, descarcă aici fisa parodontala, descarcă aici indicatii pentru pacient după extractie, descarcă aici indicatii pentru Recomandam fie a se prezenta bolnavului un formular scurt de consimtamant, declaratie minimala de consimtamant (tabelul II), fie (net preferabil) citirea, insusirea si semnarea unui formular complet de consimtamant (care poate fi adaptat la specificul fiecarei sectii/clinic) si care sa fie inclus in foaia de observatie clinica ca o anexa; ori ... Spitalul Clinic Colentina, Clinica de medicina interna FORMULAR PENTRU CONSIMTAMANTUL INFORMAT TITLUL STUDIULUI: EVALUAREA ACURATETEI UNOR PARAMETRI CLINICI SI BIOLOGICI CA TESTE DIAGNOSTICE PENTRU DEPISTAREA CANCERULUI LA PACIENTII CU SCADERE PONDERALA INVOLUNTARA SI ELABORAREA UNUI MODEL DE PREDICTIE (cod ID_10) 1. Contextul studiului

Medicii prescriptori vor transmite formularele specifice, până la implementarea modalității de transmitere a cererii online în platforma informatică din asigurările de sănătate, pentru înregistrarea Formularului specific la următoarea adresa de contact: Pe lângă setul de chestionare de completat, fiecare participant a primit o descriere a studiului și o fișă de consimțământ informat, pentru exprimarea acordului de participare la cercetare. În final am primit 490 de chestionare; dintre acestea au fost eliminate chestionarele incomplete, cele completate doar de către un partener sau informaţii. Noi vă asigurăm că datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv de către echipa de cercetare, cu scopul de-a evalua şi rafina în viitor serviciile psihologice oferite. În plus, datele vor fi prelucrate statistic şi prezentate la nivel de grup, astfel încât răspunsurile individuale nu vor putea fi urmărite.